Ekologiska certifieringar

Ekologiska certifieringar

 

BDIH

BDIH – Bundesverband der Industrie- und Handelsunternehmen

Certifieringar: Naturligt
BDIH kräver minst 100% naturligt innehåll eller naturidentiska*.
Ursprungsland: Tyskland
Typ av organisation: Förbund för industri- och handelsföretag inom läkemedel, hälsoprodukter, mat och kosmetika.
Hemsida: www.bdih.de

 

certified vegan

Certified Vegan Logo

Certifiering: Veganvänligt
Vegan Awareness Foundation godkänner vilka som får använda logotypen och för att göra det måste man uppfylla många krav.

 • Produkten får inte inte innehålla kött, fisk, fågel, animaliska biprodukter (inklusive silke eller färgämnen från insekter), ägg eller äggprodukter, mjölk eller mjölkprodukter, honung eller biprodukter.
 • Varje leverantör måste visa upp från en oberoende kontrollör att ingen underleverantör eller producent har använt djurförsök vid framställning av ingredienser eller färdiga produkter
 • Fri kända animaliska genetiskt modifierade organismer eller gener som används för att tillverka ingredienser eller färdiga produkter
 • Att alla företag grundligt rengör och desinficera alla ytor, kärl, redskap och maskiner som används mellan vegan och icke-vegan produktioner för att minimera kontaminering vid delade maskiner.

Ursprungsland: England
Typ av Organisation: Ideell,
Hemsida: www.vegan.org

 

ecocert

EcoCert

Certifieringar: Naturligt och Naturligt med ekologiskt

 • Naturligt kräver minst 95% ska vara naturligt innehåll och minst 5% organiskt innehåll.
 • Naturligt med ekologiskt kräver minst 95% naturligt innehåll och minst 10% ska vara ekologiskt.

I båda certifieringarna får upp till 5% av ingredienserna får vara syntetiska. Begränsat antal syntetiska konserveringsmedel är tillåtet. Vatten får ingå i beräkningen av ekologiskt innehåll.
Ursprungsland: Frankrike
Typ av organisation: Vinstdrivande
Hemsida: www.ecocert.com

COSMOS-standard

COSMOS

Certifieringar: Ekologiskt och Naturligt
COSMOS är en kosmetisk standard för ekologiska och naturliga produkter.

 • Ekologiskt, måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser.
 • Naturligt,  innehåller naturliga ingredienser och kan innehålla ekologiska ingredienser, men tillåter inte aktiv marknadsföring av ekologiska ingredienser.
  Begränsning av syntetiska innehåll i både Ekologisk och naturligt classifiering men får innehålla i vissa produkttyper.
  Utesluter mineraler i beräkningen av ekologiskt innehåll.

Ursprungsland: Belgien
Typ av organisation: Ideell
Hemsida: www.cosmos-standard.org

eu-ecolabel

EU Ecolabel

EUs officiella miljömärkning. Ställer inga krav på naturligt eller ekologiskt innehåll. Liknande krav som svanen märket. Typ av organisation: I Sverige utfärdas det av statligt ägda miljömärkning Sverige AB. Inte ett vanligt märke i Sverige eftersom Svanen märket är mer välkänt och används mer vanligt.
Hemsida: http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/, http://ec.europa.eu
natrue

NATRUE

Certifieringar: Naturlig, ekologisk, och naturlig med ekologiskt innehåll
NATRUE har tre olika klassificering av sina certifieringar för kosmetiska standarder som gäller internationellt.
Klassificeringar:

 • Naturligtkräver certifierad 100% naturligt innehåll som kan härledas till naturligt ursprung plus några begränsade naturidentiska* ingredienser.
 • Ekologisk,  kräver garantier på minst 95% av de naturliga ingredienser härrör från godkänd ekologisk produktion.
 • Naturligt med ekologiskt,, garanterar minst 70% av de naturliga ingredienser härrör från ekologisk produktion. Exklusive vatten och salt i beräkningen av det naturliga och ekologiska innehållet.

NATRUE har ett avtal om likvärdighet och erkännande som NSF / ANSI 305.
Ursprungsland: Belgien
Typ av organisation: Ideell
Hemsida: www.natrue.org

 

Natural-Products-Association-logo

NPA – Natural Products Association

Certifieringar: Naturligt
NPA kräver minst of 95% naturligt innehåll. Begränsat antal av syntetiska ingredienser är tillåtna.
Ursprungsland: USA
Typ av organisation: Ideell som kräver medlemsskap
Hemisda: www.npainfo.org

 

usda-organic-logo

USDA – U.S. Department of Agriculture

Certifieringar: 100% ekologisk, ekologiskt innehåll, Tillverkad med ekologiska ingredienser.
USDA är USA myndighet för jordbruk som arbetar för att hjälpa ekologiskt jordbruk

 • 100% Ekologiskt måste innehålla endast ekologiskt producerade ingredienser.
 • Ekologiskt måste innehålla minst 95% ekologiskt producerade ingredienser.
 • Tillverkad med ekologiska ingredienser måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser.

Begränsade mängder av syntetiska ingredienser är tillåtna i klassificeringarna ekologiskt och Tillverkad med ekologiska ingredienser. Vatten och salt får ingå i beräkningen av ekologiskt innehåll.
Typ av organisation: Myndighet
Hemsida: www.Usda.gov

 

nsf

NSF/ANSI 305

Certifieringar: Innehåller ekologiska ingredienser
National Sanitation Foundation mer kända som NSF är en organisation för utveckling av branchstandarder och certifieringsprogram som för att skydda världens mat, konsumentprodukter och miljö.
NSF ANSI 305 standaren kräver minst 70% ekologiska ingredienser för att följa ”innehåller ekologisk” klassificering. Begränsat mängder av syntetiska ingredienser är tillåtna. Vatten och salt ingår i beräkningen av ekologiskt innehåll.
Ursprungsland: USA
Typ av organisation: Ideell
Hemsida: www.nsf.org

Soil Association

Soil Association

Certifieringar: Ekologiskt och innehåller ekologiska ingredienser.
Soil Association är en standard för två typer av godkännande, ekologiskt och gjorda med ekologiska ingredienser.

 • Ekologiskt måste innehålla minst 95% ekologiska ingredienser.
 • Tillverkad med ekologiska ingredienser måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser. Begränsade mängder av syntetiska konserveringsmedel och ingredienser är tillåtna. Här ingår vatten i beräkningen av det organiska innehållet.

Ursprungsland:: Storbritannien
Typ av organisation: Ideell
Hemsida: www.soilassociation.org

svanen märket

Svanen märket

Officiell nordisk miljömärkning. Får inte misstas för en certifiering av ekologiska eller naturliga produkter.
För Svanenmärkt hudvård och smink krävs:
Begränsat utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.
Främjande av ämnen som lätt bryts ned i naturen
Minskar miljöbelastning från förpackningar
Typ av organisation: Statligt bolag som ägs av svenska staten. Icke vinstdrivande
Hemsida: www.svanen.se

 

*Förtydling:

Naturidentiska ingredienser är de som har 100% identisk sammansättning med naturliga motsvarigheter, men är skapade i laboratoriet för att garantera stabilitet, säkerhet och hållbarhet. Naturidentiska ämnen får endast användas när naturliga ämnen inte kan utvinnas från naturen med hjälp av rimliga tekniska insatser.

Syntetiska ingredienser i ekologisk hudvård kan vara färgämnen, konserveringsmedel, aktiveringsämnen för att ingrediensernas egenskaper ska förbättras.